FANDOM


Ukanlos (a.k.a. Ukamulbas) on Monster Hunter Freedom Uniten "loppuvastus".

Sen lisänimet ovat: Valkoinen Jumala (The White God), Jään Tyranni (The Tyrant of Ice), Jäätikön R
Ukanlos
uumiillistuma (The Embodiment of the Glacier)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.