Monster Hunter Wiki
Advertisement

Lynian'y (Japoński 獣人種) to rasa rozumnych istot, które pochodzą z ziemi. Obecnie są znane 3 gatunki Lynian: Kotopodobny gatunek którymi są Melynx oraz Felyne; humanoidalny Shakalaka; Uruki. Są inteligentne, posiadają złożone społeczeństwa i porozumiewają się własnym językiem, jednakże, Shakalaka są bardziej prymitywne i barbarzyńskie, podczas gdy gatunki felid żyją pokojowo i w demokratycznych społeczeństwach. Przed zawarciem bardziej intensywnych stosunków z ludźmi, wydają się już mieć własne cywilizacje. Mogą one pomóc ludzkim łowcom podczas walki.


Lynian'y Pierwszej Generacji[]

Lynian'y Drugiej Generacji[]

Lynian'y Trzeciej Generacji[]

Lynian'y Czwartej Generacji[]

Brak/Niepotwierdzono

Lynian'y Generacji Frontier[]

Lynian'y Monster Hunter Online[]

Brak/Niepotwiedzono

Adnotacje[]

  • Nie ma żadnych nowych Lynian'ów w Monster Hunter Orage.
    • Nie ma żadnych nowych Wrogich Lynian'ów w Trzeciej Generacji.
  • Obecnie nie ma żadnych nowych Lynian'ów w Czwartej Generacji oraz Monster Hunter Online.
  • Choć istnieją dzikie Felyne, istnieją również Towarzysze Felyne.
  • Cha-Cha, Kayamba, i Uruki są przyjaznymi Lynian'ami
Advertisement