Monster Hunter Wiki
Advertisement

Małe potwory:[]

Duże Potwory[]

Dodatkowe Informacje[]

 • Dodano 10 nowych potworów do tej części.
  • 4 nowe podgatunki dla starych potworów: Plum Daimyo Hermitaur, Terra Shogun Ceanataur, Emerald Congalala i Copper Blangonga.
  • Dwa stwory z Monster Hunter Frontier: Hypnocatrice i Lavasioth.
  • Vespoid Queen duży Neopteron potwór.
  • Nargacuga, potwór z okładki i Ukanlos potwór końcowy gry.
  • Yama Tsukami z Monsteer Hunter 2 wcześniej nie występujący w Monster Hunter Freedom 2, wraca do gry.
 • Można teraz zdobyc materiały z High Rank'owych stworów: Monoblos'a, White Monoblos'a, Yian Garuga'i i Lunastra'y.
  • Yan Garuga będzie miał G-rank'owe materiały.
 • Diablos i Yian Garuga mają kilka estetycznych zmian w grze:
  • Jest Quest w którym Diablos ma tylko 1 róg ponieważ drugi jest już złamany.
  • Jest Quest w którym Yian Garuga bedzie miał dziób oryginalnie pokryty bliznami lub bedzie nienaruszony.
Advertisement